A willow grows aslant a brook

2 kuva pieni

5 kuva pieni

There is a willow grows aslant a brook,

that shows his hoar leaves in the glassy stream;

there with fantastic garlands did she come

of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples

that liberal shepherds give a grosser name,

but our cold maids do dead men’s fingers call them:

4 kuva pieni

7 kuva pieni

There, on the pendent boughs her coronet weeds

clambering to hang, an envious sliver broke;

when down her weedy trophies and herself

fell in the weeping brook. Her clothes spread wide;

and, mermaid-like, awhile they bore her up:

valittu pieni

6 kuva pieni

which time she chanted snatches of old tunes;

as one incapable of her own distress,

or like a creature native and indued

unto that element: but long it could not be

till that her garments, heavy with their drink,

pull’d the poor wretch from her melodious lay

to muddy death.

1 kuva pieni

 

Photos: Sauma

Poem: William Shakespeare (Hamlet – Act 4, Scene 7)

 

 

 

 

 

 

 

Thoughts about fashion

 

Hei! Noin vuosi sitten tapahtui paljon asioita. Sauma sai alkunsa 25.11 (vuosipäivää juhlitaan täällä Saumassa siis ensi viikolla! Älkää jättäkö väliin!) ja valmistuimme muotoilijoiksi joulukuussa.

Hi! A lot of things happened about a year ago. Sauma was born 25.11 (anniversary celebrations next week! Don’t miss it!) and we graduated as designers in December.

 

1-saumaan-pieni

Tämä kuvasarjakin on tehty viime vuonna. Tein silloin opinnäytetyötäni, ja pohdin suhdettani muotiin ja pukeutumiseen. Aihe tuntuu edelleen ajankohtaiselta, sillä kuulen yhä ihmisten sanovan, kuinka muoti on vain pinnallista ja turhaa. Olin itsekin samaa mieltä vielä silloin, kun sanasta ”muoti” päähäni tulvi kuvia pitkänhuiskeista malleista tepastelemassa näytöslavoilla ja poseeraamassa kiiltäväpaperisissa lehdissä, kalliita luksustuotteita, halpoja ryysyjä ostoskeskuksessa, koko ajan uutta, uutta, uutta tavaraa ostettavaksi. Huono mielikuva ei ole tyhjästä syntynyt, mutta minusta on sääli, jos se saa vallata kokonaan sanan merkityksen ja syrjäyttää kaiken sen mikä muodissa on hyvää ja hauskaa.

This series of drawings were also made last year. I was doing my thesis then, and thinking about my relationship to fashion and clothing. The topic feels still relevant, because quite often I hear people explaining how fashion is only something shallow and vain. I used to think that too, at the time, when the word “fashion” brought to my mind only images of tall models prancing on the catwalks and posing in magazines, expensive luxury items, shopping malls filled with cheap rags, and all the time more, new, stuff to buy. The bad image did not come out of nothing, but I think that it’s shame, if it gets completely take over the meaning of the word, and supersede everything that is fun and good in fashion.

3-saumaan-pieni

Nykyään muoti ei tarkoita minulle kalliita merkkituotteita ja statussymboleita tai loputonta ajankohtaisuuden tavoittelua. Eikä taiteellisia muotiluomuksiakaan, vaikka niistä pidänkin.

Minulle muodin ytimessä on vaatteilla leikkimisen lapsellinen ilo. Se kokeilemisen riemu ja yhteenkuuluvuuden tunne, joka syntyy kavereiden kanssa vaatteilla hassutellessa. Se, kuinka taianomaista on, kun voi pukeutumalla muuttaa ulkonäköään ja olla hetkessä joku muu. Se, kuinka vaatetta voi rakastaa ja saada suosikkivaatteestaan kallisarvoiset muistot eliniäksi. Se on arjesta irtautumista, halki elämän kulkeva seikkailu.

 

5-saumaan-pieni

Nowadays, fashion does not signify to me expensive brand products, status symbols, or the endless pursuit of novelty anymore. Or even the fancy art creations, though I still like them.

For me, at the heart of fashion there is naive delight of playing with clothes. The joy of experimenting and the feeling of belonging, while fooling around with friends. How magical it is to change one’s appearance and instantly be someone else. How it is possible to love a garment and get life-lasting memories of one’s favorite piece of clothig. It is breaking away from everyday, an adventure through lifetime.

 

4-saumaan-pieni

Minun maailmassani muoti ei merkitse halua olla täydellinen. Se ei ole itsensä peilaamista muiden silmistä hyväksyntää tai arvostusta hakien. Se on rohkeutta kelvata itselleen, itsevarmuutta omasta kehostaan ja persoonastaan. Se on uskallusta astua rajojensa yli, kokeilla uutta ja heittäytyä elämään ajattelematta muiden mielipiteitä. Minun mielestäni se ei ole turhamaista.

In my world fashion doesn’t mean the desire to be perfect. It is not mirroring oneself from other people’s eyes, seeking for approval or appreciation. It is the courage to step over one’s own limits and try new things and thoughts, to live without thinking about other people’s opinions. I don’t think it is shallow or vain.

2-saumaan-pieni

Aiheenani näihin kuviin oli ”pukeutumisen ilo”. Ne perustuvat omiin muistoihini ja valokuviin elämäni varrelta. Tavoitteeni kuvasarjaan oli, että katsojalle välittyy siitä sama tunne, joka itselläni noissa tilanteissa on ollut – ei vain pukeutumisen, vaan elämisen riemu. Toivoisin, että ne herättäisivät katsojan omia muistoja ja innoittaisivat tyyliseikoilla leikkimiseen, ja ymmärtämään että pukeutumista ja itseään ei ole aina pakko ottaa niin vakavasti.

My theme for these drawings was “the joy of dressing”. They are based on my own memories and photos of me during my life. My goal was to transmit to the viewer the same feeling that I’ve had in those situations – not just the joy of dressing, but the joy of living. I hope that they would summon up viewer’s own memories and inspire to play with style, and to realize that we don’t always have to take our appearance and ourselves so seriously.

-Sara/Sauma