Thoughts about fashion

 

Hei! Noin vuosi sitten tapahtui paljon asioita. Sauma sai alkunsa 25.11 (vuosipäivää juhlitaan täällä Saumassa siis ensi viikolla! Älkää jättäkö väliin!) ja valmistuimme muotoilijoiksi joulukuussa.

Hi! A lot of things happened about a year ago. Sauma was born 25.11 (anniversary celebrations next week! Don’t miss it!) and we graduated as designers in December.

 

1-saumaan-pieni

Tämä kuvasarjakin on tehty viime vuonna. Tein silloin opinnäytetyötäni, ja pohdin suhdettani muotiin ja pukeutumiseen. Aihe tuntuu edelleen ajankohtaiselta, sillä kuulen yhä ihmisten sanovan, kuinka muoti on vain pinnallista ja turhaa. Olin itsekin samaa mieltä vielä silloin, kun sanasta ”muoti” päähäni tulvi kuvia pitkänhuiskeista malleista tepastelemassa näytöslavoilla ja poseeraamassa kiiltäväpaperisissa lehdissä, kalliita luksustuotteita, halpoja ryysyjä ostoskeskuksessa, koko ajan uutta, uutta, uutta tavaraa ostettavaksi. Huono mielikuva ei ole tyhjästä syntynyt, mutta minusta on sääli, jos se saa vallata kokonaan sanan merkityksen ja syrjäyttää kaiken sen mikä muodissa on hyvää ja hauskaa.

This series of drawings were also made last year. I was doing my thesis then, and thinking about my relationship to fashion and clothing. The topic feels still relevant, because quite often I hear people explaining how fashion is only something shallow and vain. I used to think that too, at the time, when the word “fashion” brought to my mind only images of tall models prancing on the catwalks and posing in magazines, expensive luxury items, shopping malls filled with cheap rags, and all the time more, new, stuff to buy. The bad image did not come out of nothing, but I think that it’s shame, if it gets completely take over the meaning of the word, and supersede everything that is fun and good in fashion.

3-saumaan-pieni

Nykyään muoti ei tarkoita minulle kalliita merkkituotteita ja statussymboleita tai loputonta ajankohtaisuuden tavoittelua. Eikä taiteellisia muotiluomuksiakaan, vaikka niistä pidänkin.

Minulle muodin ytimessä on vaatteilla leikkimisen lapsellinen ilo. Se kokeilemisen riemu ja yhteenkuuluvuuden tunne, joka syntyy kavereiden kanssa vaatteilla hassutellessa. Se, kuinka taianomaista on, kun voi pukeutumalla muuttaa ulkonäköään ja olla hetkessä joku muu. Se, kuinka vaatetta voi rakastaa ja saada suosikkivaatteestaan kallisarvoiset muistot eliniäksi. Se on arjesta irtautumista, halki elämän kulkeva seikkailu.

 

5-saumaan-pieni

Nowadays, fashion does not signify to me expensive brand products, status symbols, or the endless pursuit of novelty anymore. Or even the fancy art creations, though I still like them.

For me, at the heart of fashion there is naive delight of playing with clothes. The joy of experimenting and the feeling of belonging, while fooling around with friends. How magical it is to change one’s appearance and instantly be someone else. How it is possible to love a garment and get life-lasting memories of one’s favorite piece of clothig. It is breaking away from everyday, an adventure through lifetime.

 

4-saumaan-pieni

Minun maailmassani muoti ei merkitse halua olla täydellinen. Se ei ole itsensä peilaamista muiden silmistä hyväksyntää tai arvostusta hakien. Se on rohkeutta kelvata itselleen, itsevarmuutta omasta kehostaan ja persoonastaan. Se on uskallusta astua rajojensa yli, kokeilla uutta ja heittäytyä elämään ajattelematta muiden mielipiteitä. Minun mielestäni se ei ole turhamaista.

In my world fashion doesn’t mean the desire to be perfect. It is not mirroring oneself from other people’s eyes, seeking for approval or appreciation. It is the courage to step over one’s own limits and try new things and thoughts, to live without thinking about other people’s opinions. I don’t think it is shallow or vain.

2-saumaan-pieni

Aiheenani näihin kuviin oli ”pukeutumisen ilo”. Ne perustuvat omiin muistoihini ja valokuviin elämäni varrelta. Tavoitteeni kuvasarjaan oli, että katsojalle välittyy siitä sama tunne, joka itselläni noissa tilanteissa on ollut – ei vain pukeutumisen, vaan elämisen riemu. Toivoisin, että ne herättäisivät katsojan omia muistoja ja innoittaisivat tyyliseikoilla leikkimiseen, ja ymmärtämään että pukeutumista ja itseään ei ole aina pakko ottaa niin vakavasti.

My theme for these drawings was “the joy of dressing”. They are based on my own memories and photos of me during my life. My goal was to transmit to the viewer the same feeling that I’ve had in those situations – not just the joy of dressing, but the joy of living. I hope that they would summon up viewer’s own memories and inspire to play with style, and to realize that we don’t always have to take our appearance and ourselves so seriously.

-Sara/Sauma

Sadonkorjuu

dsc_3887_1050

Sade pilviä himmentää ja metsien sinen,
mutta väreille mullan se kostean loisteen luo.
Ja pisarat kimmeltävät, ja ihmeellinen
on vehmaus maan, joka kasvun ja hedelmän suo.
Ja versoen jälleen, kuin olis heleä kevät,
syysniityt leikatut vihreinä hymyilevät,
ja puutarhan loimua syyssade viilentää.
Syvänmustana siementä vartoo kynnetty multa,
ja raskaat tähkät nöyrinä maahan jää.

dsc_4023_1050

dsc_3985_1050

dsc_3944_1050

Tämän runsauden, syvän, loistavan elämän nähden
sinut, Salattu, nään; taas syliisi antaudun.
Tuhat kertaa näin maan mullasta löysin sun,
tuhat kertaa nyyhkytin kivun ja hurmion tähden.
Oi tiedän, tiedän, jos olisin kahleista vapaa,
tätä syvyyttä kullan ja ruskean tuntisi en,
en hohtoa varjojen, jotka nyt silmäni tapaa,
en hymyä salaista tuskan ja kauneuden.
Laki mullan ei täyty ilman sirpin terää.
Sinut, Ylhäinen, vain järkkyen nähdä saa.
Vain kuumin kyynelin silmäni aukeaa,
ja nääntyen vain, vain kuollen ihminen herää.

dsc_3952_1050

dsc_3983_1050

dsc_3970_1050

Yhä vapisee sydämeni, jota on kärsimys purrut.
Mutta turhaan en ole elämän rajoille surrut.
Läpi sateen nään, mitä muut ei silmin nää:
sato kypsynyt kullanraskaana kimmeltää,
ikävöiden kuoleman viiltoa, sirpin terää.

Saima Harmaja – Sadonkorjuu, 1933

Photos: Riina/Sauma

White Lady

whiteladytesti2

These images are based on the idea of White Lady. According to folklore, White Lady is a female ghost who appears in the place of her death, dressed in all white. Stories of white ladies are told in many countries all over the world. They are often based on myths and legends of girls or young women, who have died in a tragic way – for example in their wedding day, or violently in some kind of revenge/”honour” killing.

whitelady3

whitelady5

whiteladytestikoko

whitelady1

whitelady4

whitelady2

whitelady6

 

Model: Vilja

Photos: Sara /Sauma